Sivun sisältö on siirtynyt tänne.

Yhteistyöfoorumit

Yhteistyöfoorumeissa tarkastellaan korkeakoulututkintojen sisältöjä ja rakenteita sekä opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja työelämälähtöisyyttä yhteistyössä:

yliopistojen
ammattikorkeakoulujen
yhteistyöyritysten
työnantaja- sekä työntekijäjärjestöjen kanssa.

Yhteistyöfoorumeita järjestetään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti yhteistyössä kohdekorkeakoulujen kanssa opetussuunnitelman kehittämistyön tarpeiden mukaisesti.