Materiaalit

2014

9.2.2014

Käsikirja osaamisperustaiseen opetussuunnitelmatyöhön.

 

19.11.2014

Osaamisperustaisuudesta tekoihin

Helsinki

 

21.10.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa – hyvät käytänteet opetussuunnitelmatyössä
Vaasa 21.10.2014

 

 

 

Joensuu:
9.10.2014

Oulu:
13.10.2014

Tampere:
23.10.2014

OSAAMISPERUSTAISUUS KORKEAKOULUISSA –HANKKEEN (ESR) ROAD SHOW

 

Joensuu 9.10.2014

 

Oulu 13.10.2014

 

Tampere 23.10.2014


29.4.2014

Competency-based curricula reform in higher education
The aim of the seminar is to evaluate and discuss the internationalization of higher education in terms of curricula reform and competency-based approach. The seminar is aimed at teachers and developers as well as administrators of higher education. The seminar admission is free of charge.

 

 

10.4.2014

Koulutusvastuista osaamisalueisiin
Koulutusvastuista osaamisalueisiin –seminaarissa käsitellään osaamisperustaisuutta opetussuunnitelmassa sekä työelämäyhteistyössä ja työn opinnollistamista.

 

 

2013

Tiistai 19.11.2013

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - nopeutta ja työelämävastaavuutta opintoihin

Seminaarin tavoitteena oli koota valtakunnallisesti korkeakoulujen toimijat sekä sidosryhmät pohtimaan osaamisperustaisuuden roolia opintojen nopeuttamisessa ja työelämävastaavuuden lisäämisessä.
Lisäksi seminaarissa tarkasteltiin osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman arviointia.

 

Tiistai
24.9.2013

Osaamista työelämästä

Seminaarin tavoitteena oli esitysten pohjalta käydä keskustelua korkeakouluopiskelijoiden harjoittelusta ja kansainvälisestä vaihdosta ja samalla pohtia, miten harjoittelu ja kansainvälinen vaihto integroidaan osaamisperustaisiin ja työelämälähtöisiin opetussuunnitelmiin.


 

Torstai
5.9.2013

Osaaminen tietoyhteiskunnassa - korkeakoulujen rooli

Seminaarin tavoitteena oli perehtyä osaamiseen tietoyhteiskunnassa ja uudenlaiseen oppimiseen sekä korkeakoulujen roolin muutokseen ja tulevaisuuden haasteisiin.

 

20.8.2013

Peda-forum-päivät 2013
(järjestäjinä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto)
Teemana opetuksen kulttuurin muutos
Työpaja Osaamisperustainen opetussuunnitelmatyö korkeakouluissa

 

23.4.2013

Alakohtainen seminaari - Teemana osaamisen arviointi


8.4.2013

Uudet opetusteknologiat ja oppimisympäristöt

Alakohtainen työpaja - Teemana opetusteknologioiden ja oppimisympäristöjen antamat mahdollisuudet opetuksessa

 

19.3.2013

Tekemistä ja innostusta muuttuvaan maailmaan

Seminaarin tavoitteena oli esitysten ja yhteisen keskustelun avulla perehtyä korkeakouluopiskelijoiden yleisiin työelämätaitoihin ja niiden kehittymiseen koulutuksen aikana ja samalla pohtia, miten yleiset työelämätaidot integroidaan osaamisperustaisiin ja työelämälähtöisiin opetussuunnitelmiin.

 

26.2.2013

Tietoturvaosaaminen työelämässä ja tietoyhteiskunnassa

Alakohtainen työpaja -  Teemana tietoturvaosaaminen ja sen integroiminen osaamisperustaiseen ja työelämälähtöiseen opetussuunnitelmaan


2012

9.10.2012

OSAAMISTA OPETUSSUUNNITELMIIN

Seminaarissa luotiin katsaus korkeakoulujen opetussuunnitelmien nykytilanteeseen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden näkökulmasta. Lisäksi käytiin keskustelua yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alakohtaisten opetussuunnitelmien osaamisperustaisuudesta.


Esitykset PDF-formaatissa: