Kompetensbaserade läroplaner vid finländska högskolor

Projektet har som mål att stärka inriktningen på kompetensbaserade lärandemål i läroplanerna vid högskolorna i Finland. Projektet bidrar också till att integrera arbetslivets förväntningar på arbetet med läroplaner och examenskrav.

Målgruppen för projektet är de högskolor som verkar inom det område, som avses i Europeiska socialfondens program för Fastlandsfinland. Målgruppen omfattar högskolornas:

Projektet samarbetar med Finlands universitet UNIFI r.f., Rådet för yrkehögskolornas rektorer Arene r.f., Finlands studentkårers förbund FSF r.f. och Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK r.f.

Projektets målsättning

 

Projektet förverkligas på följande sätt

Projektperiod
1.1.2012 – 31.12.2014

Projektets finansiering
Projektet finansieras av NTM-centralen i Birkaland ur programmet för Europeiska socialfonden för Fastlandsfinland, verksamhetslinje 3: Utveckla kompetens, innovations- och servicesystem som främjar arbetsmarknaden. Högskolorna står gemensamt för självfinansieringsandelen.

Projektet förvekligas av
Åbo Universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Brahea och HAMK University of Applied Sciences, Professional Teacher Education Unit

Kontaktinformation
Projektledare Kirsti Haihu
Åbo Universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Brahea
tel. +358 40 555 5267
e-mail: kirsti.haihu [at] utu.fi

Projektansvarig Jaana Kullaslahti
HAMK University of Applied Sciences, Professional Teacher Education Unit
tel. +358 40 587 8201
e-mail: jaana.kullaslahti [at] hamk.fi